Arena+

Arena+ er en ambitiøs plan for området “Sukkergrunden” ved Arena Assens. Hovedelementet i planen er etableringen af en kabelbane til wakeboard og vandski.

På sigt håber vi at kunne inkludere andre elementer såsom mountainbike spor og klatresport.
Mountainsporet skal bygges på Sukkergrunden med overskudsjord fra udgravningen af bassinet. Et mountainbikespor på Sukkergrunden vil skabe en naturlig forbindelse med sporet i skoven nord for Sukkergrunden og “Jordbassinerne” på den modsatte side af ringvejen.

En kabelpark er en sø indrettet til at stå på wakeboard og vandski. 5 master placeres på søen og masterne forbindes med et kabel. Ved hjælp af et system kontrolleret af en operatør kan brugere af vandski og wakeboard koble sig på kablet og trækkes rundt på banen.

Banen kan udvides i sværhedsgrad med hop og andre forhindringer.

Det lavtliggende område foran Arena Assens udgør en oplagt placering til en sådan sø: Grundvandet står højt og der er overnatnings-, spise- og badefaciliteter i umiddelbar nærhed.